Trwa ładowanie...

O firmie
kluczowa pozycja na rynku

Funkcjonujemy z sukcesem już od 1997 roku. Zaczynając w okresie transformacji towarzyszyliśmy rozwijającemu się rynkowi w Polsce. Postępujący rozwój technologiczny wymuszał i mobilizował nas by być o krok przed dominującymi trendami na rynku.

Otwarcie się na rynki zachodnie i nasza akcesja do Unii Europejskiej przemodelowała funkcjonowanie całej branży. Z jednej strony poszerzając wachlarz oferowanych produktów na niespotykaną dotąd skalę, a z drugiej strony owocując szeroką falą firm konkurencyjnych w tym dużych graczy, którzy kształtowali relacje rynkowe.

Nie bez znaczenie były i są też pojawiające się na przemiennie okresy prosperity i kryzysów rynkowych, które wywarły nacisk na takie kształtowanie naszej firmy by była odporna na labilność rynku.

Stabilne miejsce
na rynku

Kolejne lata funkcjonowania budowały nas zarówno od strony technologicznej, ale też merytorycznej. Nabywane doświadczenie wymuszało skupienie się na solidnych fundamentów funkcjonowania, które opierały się “chwilowym” wahnięciom i kaprysom rynku, dając naszym Klientom wsparcie i poczucie stabilności na reprezentowanym przez nas odcinku.

Doświadczenie nasze to nie tylko wiedza z zakresu oferowanego asortymentu, ale nade wszystko umiejętnego ich dopasowania, jak również budowania relacji biznesowych, dających szanse na solidną i długotrwałą współpracę.

Bogate
doświadczenie

Od początku funkcjonowania firmy zwracaliśmy baczną uwagę na posiadane zaplecze techniczne. Dlatego szczególny nacisk został położony na własne powierzchnie magazynowe. To dzięki nim dysponujemy możliwością zamawiania i gromadzenia optymalnych ilości towarów, które przekładają się na końcową cenę dla naszego Klienta.

Dzięki własnym powierzchniom możemy częściowo odciążyć naszych Klientów od kosztów związanych z niezbędnymi, do przechowywania towarów, magazynami.

Cały czas rozbudowujemy zaplecze, wyłącznie w oparciu o własne środki i na podstawie oczekiwań rynku tak by było ono wsparciem a nie obciążeniem bieżącej działalności.

Własne
magazyny

Drugim istotnym filarem infrastruktury firmowej jest posiadana flota samochodów transportowych. Pełna samodzielność w tym obszarze pozwala nam elastycznie dopasowywać się do potrzeb Klientów.

Nie bez znaczenia jest też fakt niższych kosztów związanych z niezależnością, a przez to docelową ceną płaconą przez Klienta.

Własna flota to możliwości poza standardowych reakcji i działania na rynku zdominowanymi przez sporą zmienność bądź wypadki losowe po stronie Klienta.

Własna
flota samochodowa

Doskonałe położenie przy trasie S3, łączącej się m.in. z autostradami A2 i A1, w niewielkiej odległości od granicy to niewątpliwy atut w przypadku obsługi firm niemieckich oraz firm polskich funkcjonujących na terenie Niemiec.

Komunikujemy się w języku niemieckim w związku z czym możemy samodzielnie obsługiwać firmy z kapitałem niemieckim funkcjonujące na naszym rynku a kładące nacisk na budowę trwałego partnerstwa.

Transgraniczne położenie działa w obie strony, nie tylko oferujemy, ale też korzystamy z produktów tworzonych na terenie naszego sąsiada, a nie będących łatwo dostępnych dla lokalnych kontrahentów. Mamy też dzięki temu rękę na pulsie w kontekście wszelkich nowości, które ze względu na rozległość rynku produkcyjnego w Niemczech, zwykle zakorzeniają się tam szybciej i szerzej.

Kompleksowa
obsługa ponadgraniczna

Obsługujemy firmy z obszaru całej Polski, ale szczególnie mocną pozycję mamy na obszarze Zachodniej Polski. Dzięki dobrej komunikacji jesteśmy w stanie w parę godzin dotrzeć do Klientów z Wielkopolski, Zachodniopomorskiego czy Dolnośląskiego, województwo Lubuskie jest bowiem ze względu na naszą siedzibę oczywistym terenem naszego działania.

Już posiadana rozległa sieć odbiorców pozwala łączyć transporty i obniżać koszty logistyki dla nowych Klientów, w uzasadnionych przypadkach nawet niewielkie zamówienia warto złożyć w naszej firmie.

Mocna pozycja
w zachodniej Polsce

Mamy na uwadze, że dynamiczny rozwój rynku e-commerce i platform sprzedażowych implikuje pojawienie się wielu małych firm, bądź klientów indywidualnych, bazujących w swym modelu biznesowym na wykorzystaniu wyżej wymienionych kanałów. Dlatego nie odżegnujemy się od obsługi nawet małych zleceń. To właśnie w tych małych biznesach tkwi źródło długotrwałego sukcesu.

W okresie pandemii, ale też trendom pracy zdalnej zwiększa się ilość przesyłek wymagających odpowiedniego opakowania i wypełnienia tak by wysyłane towary docierały bez uszczerbku do adresata. W tym zakresie oferujemy pełne wsparcie poparte wieloletnim doświadczeniem i znajomością kluczowych problemów związanych zarówno z wykorzystywanymi materiałami jak i techniką ich użycia.

Klienci
indywidualni

Ze względu na długość funkcjonowania na rynku oraz szerokość oferty, możemy śmiało pochwalić się, że w mniejszym lub większym zakresie, współpracujemy z dużymi firmami produkcyjnymi i usługowymi w regionie.

Długotrwałość współpracy wynika zarówno z zaplecza technicznego jakie oferujemy, ale też modelu współpracy, który stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom firm, zdejmując z nich szereg problemów związanych z branżą opakowaniową. Dajemy mocne wsparcie techniczne i merytoryczne w optymalizacji procesów związanych z naszymi produktami.

Obsługa
największych firm w regionie