O firmie Oferta Kontakt

 
Tamy spinajce
Tamy klejce
Wypeniacze
Sznurki polipropylenowe
Folie opakowaniowe
Pianki polietylenowe
Papier opakowaniowy
Tektura 2-warstwowa
Woreczki strunowe
Maszyny do pakowania
Folia budowlana
· Czarna
· Paroizolacyjna
· Paroprzepuszczalna
Doradztwo
 
Folia budowlana czarna

Zalety
- odporno na przesikanie wody,
- atwo w ukadaniu,
- dua odporno na zginanie, rozciganie i rozdzieranie (take w wysokich temperaturach do +80oC),
- dua odporno na dziaanie chemikaliw (szczeglnie kwasw i zasad),
- dua szeroko pojedynczej paszczyzny (do 12m).

Zastosowanie
Folie budowlane maj szerokie zastosowanie jako izolacja i ochrona w budownictwie mieszkaniowym, komunalnym, przemysowym, indywidualnym, hydrotechnicznym.

Folia budowlana czarna przezanaczona jest do:
- ochrony przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podg, - ochrony izolacji wodochronnej wykonanej z papy, folii, masy bitumicznej itp.,
- ochrony przeciwwilgociowej podg, posadzek, wylewek (wycznie o gruboci nie mniejszej ni 0,20 mm),
- wykonania izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstrukcjach cian i dachw,
- wykonania izolacji przeciwwilgociowej podziemnych czsci budowli,
- prowizorycznego zabezpieczenia poaci dachowych,
- oson elewacji, stolarki okiennej w czasie robt wykoczeniowych,
- czasowych, przenonych oson stanowisk pracy, materiaw budowlanych itp.,
- ochrony i zabezpiecznia towarw w czasie transportu i skadowania.

Asortyment
szeroko 4, 5, 6, 8, 12 m
dugo 20, 25, 33 m
grubo 0.15µ ÷ 0.50µ
strony www dogo.pl